ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 2/2011

Věstník SÚKL 2/2011 zveřejněn 15. 2. 2011.  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv - leden 2011
 • Přehled pokynů platných k 1. 2. 2011
 • Informace o změnách rubrik ve Věstníku SÚKL
 • Kontrola zdravotnických zařízení v roce 2010
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v lednu 2011
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdratovnictké prostředky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí ve 4. čtvrtletí 2010 - oddělení klinického hodnocení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce ve 4. čtvrtletí 2010
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru ve 4. čtvrtletí 2010
 • Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 4. čtvrtletí roku 2010
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci lednu 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v dubnu 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období od 2. 12. 2010 do 29. 12. 2010
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2010
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2010