ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 2/2010

Věstník SÚKL 1/2010 zveřejněn 15.2.2010  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv – leden 2010
 • Přehled pokynů platných k 1. 2. 2010
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v lednu 2010
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí ve 4. čtvrtletí 2009 – oddělení klinického hodnocení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce ve 4. čtvrtletí 2009
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru ve 4. čtvrtletí 2009
 • Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 4. čtvrtletí roku 2009
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci lednu 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v dubnu 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období od 26. 11. 2009 do 16. 12. 2009
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2009
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2009
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2010