ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 2/2009

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv – leden 2009
 • Přehled pokynů platných k 1. 2. 2009
 • SÚKL zaštítil 56. zasedání ředitelů lékových agentur EU
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v lednu 2009
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí ve 4. čtvrtletí 2008 – klinické hodnocení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce ve 4. čtvrtletí 2008
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru ve 4. čtvrtletí 2008
 • Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 4. čtvrtletí roku 2008
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci lednu 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v dubnu 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
 • Registrace zrušené v období: od 27. 11. 2008 do 10. 12. 2008
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2009
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v období: od 1. 1. 2009 do 31. 1. 2009
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1. 1. 2009 do 31. 1. 2009