ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 2/2007

 

 • Obsah
 • K významnému životnímu jubileu RNDr. PhMr. Z. Hanzlíčka
 • Důležitá sdělení
  • Opatření při závadách kvality či nežádoucích účincích léčiv - leden 2007
  • Důležité upozornění o stažení zdravotnického prostředku
 • Pokyny SÚKL
  • Přehled pokynů platných k 1.3.2007
  • UST-27 verze 1 - Základní ustanovení zákona o regulaci reklamy týkající se reklamy na humánní léčivé přípravky v komunikačních médiích
  • VYR-28 verze 1 - Žádost o povolení k činnosti kontrolní laboratoře, změny v povolení k činnosti kontrolní laboratoře a pokyny pro poskytování bližších údajů o činnosti
 • Informace
  • Humánní léčivé přípravky předepisované veterinárními lékaři a možný dopad jejich preskripce na sledování spotřeby léčiv v ČR
  • Informace pro členy etických komisí
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v lednu 2007
  • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL
  • Přehled údajů o základních činnostech sekce lékárenství a kontroly distribuce ve 4. čtvrtletí 2006
  • Přehled údajů o základních činnostech inspekční sekce ve 4. čtvrtletí 2006
  • Přehled údajů o činnostech sekce zdravotnických prostředků za 4. čtvrtletí roku 2006
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci lednu 2007
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v dubnu 2007
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
  • Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: od 21.12.2006 do 24.1.2007
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou v období: od 1.1.2007 do 31.1.2007
  • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.1.2007 do 29.1.2007