Věstník SÚKL 2/2005

 

 • Obsah
 • Důležitá sdělení
  • Opatření při závadách kvality či nežádoucích účincích léčiv - leden 2005
 • Pokyny SÚKL
  • Přehled pokynů platných k 1.3.2005
  • KLH-21-Hlášení nežádoucích účinků humánních léčivých přípravků v klinickém hodnocení
  • PHV-3-Neintervenční poregistrační studie bezpečnosti humánních léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis
 • Informace
  • Informace o seminářích pořádaných ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv v 1.pololetí 2005 - 2.část
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v lednu 2005
  • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
  • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL
  • Čtvrtletní hodnocení činnosti lékáren
  • Přehled údajů o základních činnostech inspekční sekce ve 4. čtvrtletí 2004
  • Přehled údajů o činnostech sekce zdravotnických prostředků za 4. čtvrtletí 2004
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci lednu 2005
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v dubnu 2005
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
  • Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: od 30.12.2004 do 26.1.2005
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou v období: od 30.12.2004 do 26.1.2005
  • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 30.12.2004 do 26.1.2005