ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 5/2011

Věstník SÚKL 5/2011 zveřejněn 20. 5. 2011.  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv - duben 2011
 • Přehled pokynů platných k 1. 5. 2011
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v dubnu 2011
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v dubnu 2011
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech publikovaných Evroskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační  agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí v 1. čtvrtletí 2011 - oddělení klinického hodnocení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce v 1. čtvrtletí 2011
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru v 1. čtvrtletí 2011
 • Přehled údajů o základních činnostech sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 1. čtvrtletí 2011
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v dubnu 2011
 • Přehled léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v červenci 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 23. 2. 2011 do 16. 3. 2011
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2011
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2011