ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 12/2011

Věstník SÚKL 12/2011 zveřejněn 20. 12. 2011.  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv - listopad 2011
 • Přehled pokynů platných k 1. 12. 2011
 • Usnesení o zastavení cenové soutěže
 • Bisfosfonáty a atypické fraktury femuru - poustp k předkládání RMP
 • Průběná zpráva o průběhu projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v listopadu 2011
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v listopadu 2011
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci listopadu 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v únoru 2012
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 15. 9. 2011 do 19. 10. 2011
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2011
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2011