ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 12/2010

Věstník SÚKL 12/2010 zveřejněn 16. 12. 2010  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv - listopad 2010
 • Přehled pokynů platných k 1. 12. 2010
 • Oznámení o závaznosti textů Evropského lékopisu
 • Rozhodnutí o výsledku soutěže o nejnižší cenu - ref. skupina 1/3
 • Rozhodnutí o výsledku soutěže o nejnižší cenu - ref. skupina 87/1
 • Rozhodnutí o výsledku soutěže o nejnižší cenu - ref. skupina 25/3
 • Rozhodnutí o výsledku soutěže o nejnižší cenu - ref. skupina 4/2
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v listopadu 2010
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci listopadu 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž končí platnost rozhodnutí o registraci v únoru 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 23. 9. 2010 do 20. 10. 2010
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2010
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2010
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1. 11. 2010 do 30. 11. 2010

 

Tiskové a informační oddělení
16. 12. 2010