ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 12/2006

 

 • Obsah
 • Důležitá sdělení
  • Opatření při závadách kvality či nežádoucích účincích léčiv - listopad 2006
  • Důležité upozornění o stažení zdravotnického prostředku
 • Pokyny SÚKL
  • Přehled pokynů platných k 1.1.2007
  • UST-25 verze 1-Poskytování konzultací pracovníky SÚKL
  • UST-29 verze 1-Správní poplatky a úhrady nákladů za odborné úkony prováděné na žádost
 • Informace o spotřebě léčiv
  • Kolektiv autorů: "Spotřeba" léčiv v České republice ve 3.čtvrtletí 2006
 • Informace
  • Informace o seminářích pořádaných ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv v 1. pololetí 2007
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v listopadu 2006
  • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci listopadu 2006
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v únoru 2007
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
  • Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: od 26.10.2006 do 22.11.2006
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou v období: od 1.11.2006 do 30.11.2006