Věstník SÚKL 12/2005

 

 • Obsah
 • Důležitá sdělení
  • Opatření při závadách kvality či nežádoucích účincích léčiv - listopad 2005
 • Informace o spotřebě léčiv
  • Kolektiv autorů: "Spotřeba" léčiv v České republice ve 3. čtvrtletí 2005
 • Lékopisná problematika
  • Oznámení o závaznosti textů Českého lékopisu
  • Oznámení o závaznosti textů Evropského lékopisu v České republice
 • Informace
  • Informace pro poskytovatele zdravotní péče - rizika vlastního šetření nežádoucí příhody zdravotnického prostředku
  • Informace o současné legislativě v oblasti zdravotnických prostředků - doplnění
  • Informace pro nemocné celiakií o škrobech používaných jako pomocné látky v léčivých přípravcích
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v listopadu 2005
  • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci listopadu 2005
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v únoru 2006
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
  • Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: od 20.10.2005 do 16.11.2005
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou v období: od 1.11.2005 do 30.11.2005
  • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.11.2005 do 30.11.2005