ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 11/2014

Věstník SÚKL 11/2014 zveřejněn 24. 11. 2014  

Obsah:

 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - říjen 2014
 • Přehled pokynů platných k 1. 11. 2014
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků říjnu 2014
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v říjnu 2014
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou agenturou pro léčivé přípravky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí ve 3. čtvrtletí 2014 - oddělení klinického hodnocení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce ve 3. čtvrtletí 2014
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru ve 3. čtvrtletí 2014
 • Přehled o činnosti sekce zdravotnických prostředků za 3. čtvrtletí 2014
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci říjnu 2014
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Nově registrované přípravky a změny v registraci v roce 2014
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2014
 • Zrušené a neprodloužené registrace v roce 2014