ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 11/2011

Věstník SÚKL 11/2011 zveřejněn 22. 11. 2011  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv - říjen 2011
 • Přehled pokynů platných k 1. 11. 2011
 • Informace pro zdravotnické pracovníky a lékárny o změně způsobu výdeje
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v říjnu 2011
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v říjnu 2011
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agneturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí ve 3. čtvrtletí 2011 - oddělení klinického hodnocení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce ve 3. čtvrtletí 2011
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru ve 3. čtvrtletí 2011
 • Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků ve 3. čtvrtletí 2011
 • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL ve 3. čtvrtletí 2011
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci říjnu 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v lednu 2012
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období od: 11. 8. 2011 do 14. 9. 2011
 • Nově registrované léčivé přípravky a změny v registracích v roce 2011
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2011