ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 11/2010

Věstník SÚKL 11/2010 zveřejněn 16. 11. 2010  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv - říjen 2010
 • Přehled pokynů platných k 1. 11. 2010
 • Informace pro lékárny o systému rychlé výstrahy
 • Oznámení o cenách nabízených v rámci soutěže o nejnižší cenu - ref. skupina 1/3
 • Oznámení o cenách nabízených v rámci soutěže o nejnižší cenu - ref. skupina 87/1
 • Oznámení o cenách nabízených v rámci soutěže o nejnižší cenu - ref. skupina 25/3
 • Oznámení o cenách nabízených v rámci soutěže o nejnižší cenu - ref. skupina 4/2
 • Informace o zániku platnosti registrace
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v říjnu 2010
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí ve 3. čtvrtletí 2010 - oddělení klinického hodnocení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce ve 3. čtvrtletí 2010
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru ve 3. čtvrtletí 2010
 • Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 3. čtvrtletí roku 2010
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci říjnu 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v lednu 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené žádosti
 • Registrace zrušené v období od 26. 8. 2010 do 22. 9. 2010
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2010
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou, vložené do databáze SÚKL v roce 2010
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období od 1. 10. 2010 do 31. 10. 2010

Tiskové a informační oddělení
16. 11. 2010