ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 11/2009

Věstník SÚKL 11/2009 zveřejněn 13. 11. 2009.  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv - říjen 2009
 • Přehled pokynů platných k 1.11.2009
 • Oznámení o cenách nabízených v rámci soutěže o nejnižší cenu
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v říjnu 2009
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí ve 3. čtvrtletí 2009 - oddělení klinického hodnocení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce ve 3. čtvrtletí 2009
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru ve 3. čtvrtletí 2009
 • Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 3. čtvrtletí roku 2009
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci říjnu 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v lednu 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 27.8.2009 do 23.9.2009
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2009
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2009
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.10.2009 do 31.10.2009