ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 11/2007

 

 • Obsah
 • Důležitá sdělení
  • Opatření při závadách kvality či nežádoucích účincích léčiv – říjen 2007
 • Pokyny SÚKL
  • Přehled pokynů platných k 1.12.2007
  • UST-29 verze 2 - Správní poplatky, úhrady nákladů za odborné úkony prováděné na žádost, úhrady za úkony spojené s poskytováním informací a úhrady za ostatní úkony
 • Informace
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v říjnu 2007
  • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL
  • Přehled údajů o základních činnostech sekce lékárenství a kontroly distribuce ve 3. čtvrtletí 2007
  • Přehled údajů o základních činnostech inspekční sekce ve 3. čtvrtletí 2007
  • Přehled údajů o činnostech sekce zdravotnických prostředků za 3. čtvrtletí roku 2007
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci říjnu 2007
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v lednu 2008
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
  • Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: od 27.9.2007 do 24.10.2007
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou v období: od 1.10.2007 do 31.10.2007
  • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.10.2007 do 31.10.2007