ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 10/2015

Věstník SÚKL 10/2015 zveřejněn 26. 10. 2015  

Obsah:

 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - září 2015
 • Přehled pokynů platných k 1. 10. 2015
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v září 2015
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v září 2015
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou agenturou pro léčivé přípravky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Nově registrované přípravky a změny v registraci v roce 2015
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2015
 • Zrušené a neprodloužené registrace v roce 2015