Věstník SÚKL 10/2012

Věstník SÚKL 10/2012 zveřejněn 19. 10. 2012.  

Obsah:

 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - září 2012
 • Přehled pokynů platných k 1. 10. 2012
 • Distribuce a výdej léčiv v České republice ve 2. čtvrtletí 2012
 • Přehled oznámení o použití neregistrovných léčivých přípravků v září 2012
 • Seznam léčivých přípravků. pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v září 2012
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsící září 2012
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v prosinci 2012
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 1. 8. 2012 do 31. 8. 2012 s ohledem na nabytí právní moci
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2012
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2012.