Věstník SÚKL 10/2011

Věstník SÚKL 10/2011 zveřejněn 18. 10. 2011.  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv - září 2011
 • Přehled pokynů platných k 1. 10. 2011
 • Distribuce a výdej léčiv v České republice v 2. čtvrtletí 2011
 • Oznámení o zahájení soutěže o nejnižší cenu - ref. skupina 18/1
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v září 2011
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v září 2011
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci září 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v prosinci 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu uvedenou ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období od: 27. 7. 2011 do 10. 8. 2011
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2011
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2011