ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 10/2010

Věstník SÚKL 10/2010 zveřejněn 14. 10. 2010.  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv – září 2010
 • Přehled pokynů platných k 1. 9. 2010
 • Upozornění na rozhodnutí o zrušení registrace lékárny
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v září 2010
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL ve 3. čtvrtletí 2010
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci září 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v prosinci 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 29. 7. 2010 do 25. 8. 2010
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2010
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2010
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1. 9. 2010 do 30. 9. 2010

 

Tiskové a informančí oddělení
14. 10. 2010