ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 10/2009

Věstník SÚKL 10/2009 zveřejněn 20. 10. 2009  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv – září 2009
 • Přehled pokynů platných k 1. 10. 2009
 • Vymezení vlastností léčivých přípravků určených pro výdej bez lékařského předpisu
 • Informace ke změně sekundárního obalu léčivého přípravku
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v září 2009
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL ve 3. čtvrtletí 2009
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci září 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v prosinci 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 9. 7. 2009 do 26. 8. 2009
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2009
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2009
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1. 9. 2009 do 30. 9. 2009