ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 10/2007

 

 • Obsah
 • Důležitá sdělení
  • Opatření při závadách kvality či nežádoucích účincích léčiv - září 2007
 • Pokyny SÚKL
  • Přehled pokynů platných k 1.11.2007
  • SLP-6 verze 1 - Národní program shody se zásadami SLP
 • Laboratorní kontrola
  • Zpráva o uzavřených projektech sekce laboratorní kontroly
 • Lékopisná problematika
  • Oznámení o závaznosti textů Českého lékopisu Oznámení o závaznosti textů Evropského lékopisu v České republice
 • Informace
  • Upozornění pro regulované subjekty
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v září 2007
  • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL
  • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL ve 3.čtvrtletí 2007
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci září 2007
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v prosinci 2007
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
  • Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: od 23.8.2007 do 26.9.2007
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou v období: od 1.9.2007 do 30.9.2007
  • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.9.2007 do 30.9.2007