ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 1/2012

Věstník SÚKL 1/2012 zveřejněn 20. 1. 2012  

pdf.pngVěstník_01/2012, soubor typu pdf (1,19 MB)

 

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv - prosinec 2011
 • Přehled pokynů platných k 1. 1. 2012
 • Distribuce a výdej léčiv v České republice ve 3. čtvrtletí 2011
 • Sdělení k cenové kontrole
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v prosinci 2011
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v prosinci 2011
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci prosinci 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v březnu 2012
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 20. 10. 2011 do 23. 11. 2011
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2011
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2011