ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 1/2011

Věstník SÚKL 1/2011 je zveřejněn 20. 1. 2011.  

Obsah:

 • Opatřní při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv - prosinec 2010
 • Přehled pokynů platných k 1. 1. 2011
 • Distribuce a výdej léčiv v České republice ve 3. čtvrtletí 2010
 • Systém rychlé výstrahy
 • Novinky v oblasti farmakovigilance
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v prosinci 2010
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled lékáren a OOVL schválených SÚKL ve 4. čtvrtletí 2010
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci prosinci 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v březnu 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Regitrace zrušené v období: 21. 10. 2010 do 1. 12. 2010
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2010
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2010
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2010