ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 1/2010

Věstník SÚKL 1/2010 zveřejněn 18.1.2010.  

Obsah

Důležitá sdělení

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv - prosinec 2009

Pokyny SÚKL

 • Přehled pokynů platných k 1.1.2010

Informace

 • Hlášení o příjmu, výdeji a stavu zásob omamných a psychotropních látek
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v prosinci 2009
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled lékáren a OOVL schválených SÚKL ve 4. čtvrtletí 2009
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci prosinci 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v březnu 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci

 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti

Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech

 • Registrace zrušené v období od 22.10.2009 do 25.11.2009
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2009
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2009
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.12.2009 do 30.12.2009