ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 1/2009

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv – prosinec 2008
 • Přehled pokynů platných k 1. 1. 2009
 • Informace o změnách v obsahu Věstníku SÚKL
 • Informace pro lékárny o zahájení provozu centrálního úložiště
 • Informace o vydaných technických dokumentech
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v prosinci 2008
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu
  jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Seznam přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v měsíci prosinci 2008
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL ve 4. čtvrtletí 2008
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci prosinci 2008
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v březnu 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Registrace zrušené v období: od 1. 12. 2008 do 31. 12. 2008
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1. 12. 2008 do 31. 12. 2008