ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 1/2006

 

 • Obsah
 • PF 2006
 • Důležitá sdělení
  • Opatření při závadách kvality či nežádoucích účincích léčiv - prosinec 2005
  • Upozornění týkající se zdravotnických prostředků
 • Pokyny SÚKL
  • Přehled pokynů platných k 1.2.2006
  • DIS-15-Sledování a kontrola teploty při skladování a přepravě léčiv
 • Informace
  • Informace pro lékárny ke způsobu mimořádného zajištění neregistrovaných léčivých přípravků
  • Informace pro zdravotnická zařízení týkající se úpravy injekčně podávaných cytostatik
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v prosinci 2005
  • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL
  • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL ve 4.čtvrtletí 2005
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci prosinci 2005
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v březnu 2006
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
  • Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: od 17.11.2005 do 14.12.2005
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou v období: od 1.12.2005 do 31.12.2005
  • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.12.2005 do 31.12.2005