Věstník SÚKL 1/2005

 

 • Obsah
 • PF 2005
 • Důležitá sdělení
  • Opatření při závadách kvality či nežádoucích účincích léčiv - prosinec 2004
 • Pokyny SÚKL
  • Přehled pokynů platných k 1.2.2005
  • REG-80-Zařazení léčivého přípravku již registrovaného v ČR do procedury vzájemného uznávání
  • VYR-33-Sterilizace ethylenoxidem, radiační sterilizace a odhad populace mikroorganismů
 • Informace
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v prosinci 2004
  • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL
  • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL ve 4.čtvrtletí 2004
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci prosinci 2004
  • Přehled testovacích zařízení zařazených do národního programu Správné laboratorní praxe v oblasti léčiv (Stav k 31.12.2004)
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v březnu 2005
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
  • Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: od 19.11.2004 do 29.12.2004
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou v období: od 19.11.2004 do 29.12.2004
  • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 19.11.2004 do 29.12.2004