ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 08/2012

Věstník SÚKL 08/2012 zveřejněn 21. 8. 2012.  

Obsah:

 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - červenec 2012
 • Přehled pokynů platných k 1. 8. 2012
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v červenci 2012
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v červenci 2012
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí ve 2. čtvrtletí 2012 - oddělení klinického hodnocení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce v 2. čtvrtletí 2012
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru ve 2. čtvrtletí 2012
 • Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za za 2. čtvrtletí roku 2012
 • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL ve 2. čtvrtletí 2012
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci červenci 2012
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v říjnu 2012
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období od: 1. 6. 2012 do 30. 6. 2012 s ohledem na nabytí právní moci
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2012
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2012