ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 07/2012

Věstník SÚKL 07/2012 zveřejněn 24. 7. 2012  

Obsah:

 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - červen 2012
 • Přehled pokynů platných k 1. 7. 2012
 • Distribuce a výdej léčiv v České republice v 1. čtvrtletí 2012
 • Zachování celistvosti balení při výdeji léčivého přípravku v lékárně
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v červnu 2012
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v červnu 2012
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci červnu 2012
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registrací v září 2012
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registrací
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: 1. 5. 2012 do 31. 5. 2012 s ohledem na nabytí právní moci
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2012
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2012