ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 03/2012

Věstník SÚKL 03/2012 zveřejněn 22. 3. 2012.  

Obsah:

 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - únor 2012
 • Přehled pokynů platných k 1. 3. 2012
 • Informace pro lékárny
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v únoru 2012
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v únoru 2012
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčev v ČR schválených v měsíci únoru 2012
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v květnu 2012
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2012 s ohledem na nabytí právní moci
 • Nově registrované léčivé přípravky a změny v registracích v roce 2012
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou, vložené do databáze SÚKL v roce 2012