ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník 7/2023

Věstník SÚKL 7/2023 zveřejněn 25. 7. 2023  

pdf.png Věstník 2023/07, soubor typu pdf (875,97 kB)

Obsah:
 • Informace o léčivech, padělcích a nelegálních přípravcích pro zdravotnické pracovníky a provozovatele – červen 2023
 • Přehled pokynů platných k 1. 7. 2023
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v červnu 2023
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž skončila platnost povolení k souběžnému dovozu v červnu 2023
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o zveřejněných pokynech MDCG k MDR a IVDR
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčivých přípravků v ČR schválených v měsíci červnu 2023
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Nově registrované přípravky v roce 2023
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2023
 • Zrušené registrace v roce 2023