ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník 6/2022

Věstník SÚKL 6/2022 zveřejněn 27. 6. 2022  

pdf.png Věstník 2022/6, soubor typu pdf, (798,82 kB)

Obsah:

 • Informace o léčivech, padělcích a nelegálních přípravcích pro zdravotnické pracovníky a provozovatele – květen 2022
 • Přehled pokynů platných k 1. 6. 2022
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v květnu 2022
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž skončila platnost povolení k souběžnému dovozu v květnu 2022
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou 
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky 
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda 
 • Přehled výrobců a distributorů léčivých přípravků v ČR schválených v měsíci květnu 2022 
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti 
 • Nově registrované přípravky v roce 2022 
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze súkl v roce 2022 
 • Zrušené registrace v roce 2022