ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník 5/2024

Věstník SÚKL 5/2024 zveřejněn 27. 5. 2024  

pdf.png Věstník 2024/05, soubor typu pdf, (778,33 kB)

Obsah:
 • Informace o léčivech, padělcích a nelegálních přípravcích pro zdravotnické pracovníky a provozovatele – duben 2024
 • Přehled pokynů platných k 1. 5. 2024
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v dubnu 2024
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž skončila platnost povolení k souběžnému dovozu v dubnu 2024 
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou 
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o zveřejněných pokynech MDCG k MDR a IVDR 
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda 
 • Přehled výrobců a distributorů léčivých přípravků v ČR schválených v měsíci dubnu 2024 
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti 
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a kontroly distribuce za 1. čtvrtletí 2024 
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru v 1. čtvrtletí 2024 
 • Přehled o činnosti Sekce regulace zdravotnických prostředků za 1. čtvrtletí 2024 
 • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL v 1. čtvrtletí 2024
 • Nově registrované přípravky v roce 2024 
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2024 
 • Zrušené registrace v roce 2024