ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník 5/2022

Věstník SÚKL 5/2022 zveřejněn 24. 5. 2022  

pdf.png Věstník 2022/5, soubor typu pdf, (880,3 kB)

Obsah:

 • Informace o léčivech, padělcích a nelegálních přípravcích pro zdravotnické pracovníky a provozovatele – duben 2022
 • Přehled pokynů platných k 1. 5. 2022
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v dubnu 2022
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž skončila platnost povolení k souběžnému dovozu v dubnu 2022
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo zrušeno povolení k souběžnému dovozu v dubnu 2022
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou agenturou pro léčivé přípravky
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a kontroly distribuce za 1. čtvrtletí 2022
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru v 1. čtvrtletí 2022
 • Přehled o činnosti Odboru zdravotnických prostředků za 1. čtvrtletí 2022
 • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL v 1. čtvrtletí 2022
 • Přehled výrobců a distributorů léčivých přípravků v ČR schválených v měsíci březnu 2022
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Nově registrované přípravky v roce 2022
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2022
 • Zrušené registrace v roce 2022