ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník 4/2024

Věstník SÚKL 4/2024 zveřejněn 23. 4. 2024  

pdf.png Věstník 2024/04, soubor typu pdf, (531,33 kB)

Obsah:
 • Informace o léčivech, padělcích a nelegálních přípravcích pro zdravotnické pracovníky a provozovatele – březen 2024 
 • Přehled pokynů platných k 1. 4. 2024
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v březnu 2024 
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž skončila platnost povolení k souběžnému dovozu v březnu 2024 
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou 
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky 
 • Informace o zveřejněných pokynech MDCG k MDR a IVDR 
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda 
 • Přehled výrobců a distributorů léčivých přípravků v ČR schválených v měsíci březen 2024 
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Nově registrované přípravky v roce 2023 
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2023 
 • Zrušené registrace v roce 2023