ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník 3/2023

Věstník SÚKL 3/2023 zveřejněn 27. 3. 2023  

pdf.png Věstník_2023/03.pdf, soubor typu pdf, (701,8 kB)

Obsah:
 • Informace o léčivech, padělcích a nelegálních přípravcích pro zdravotnické pracovníky a provozovatele – únor 2023
 • Přehled pokynů platných k 1. 3. 2023
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v únoru 2023
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž skončila platnost povolení k souběžnému dovozu v lednu 2023
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o zveřejněných pokynech MDCG k MDR a IVDR¨
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčivých přípravků v ČR schválených v měsíci únor 2023
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Nově registrované přípravky v roce 2023
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze súkl v roce 2023
 • Zrušené registrace v roce 2023