ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník 11/2021

Věstník SÚKL 11/2021 zveřejněn 24. 11. 2021  

pdf.png Věstník 2021/11.pdf, soubor typu pdf, (1,23 MB)

Obsah:
 • Informace o léčivech, padělcích a nelegálních přípravcích pro zdravotnické pracovníky a provozovatele – říjen 2021
 • Přehled pokynů platných k 1. 11. 2021
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v říjnu 2021 
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž skončila platnost povolení k souběžnému dovozu v říjnu 2021
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a kontroly distrubuce za 3. čtvrtletí 2021
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru ve 3. čtvrtletí 2021
 • Přehled o činnosti sekce zdravotnických prostředků za 3. čtvrtletí 2021
 • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL ve 3. čtvrtletí 2021
 • Přehled výrobců a distributorů léčivých přípravků v ČR schválených v měsíci říjen 2021 
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Nově registrované přípravky v roce 2021
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2021
 • Zrušené registrace v roce 2021