ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník 1/2024

Věstník SÚKL 1/2024 zveřejněn 23. 1. 2024  

pdf.png Věstník 2024/01, soubor typu pdf, (735,2 kB)

Obsah:
 • Informace o léčivech, padělcích a nelegálních přípravcích pro zdravotnické pracovníky a provozovatele - prosinec 2023
 • Přehled pokynů platných k 2. 1. 2024
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v prosinci 2023 
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž skončila platnost povolení k souběžnému dovozu v prosinci 2023 
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou 
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky 
 • Informace o zveřejněných pokynech MDCG k MDR a IVDR 
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda 
 • Přehled výrobců a distributorů léčivých přípravků v ČR schválených v měsíci prosinci 2023 
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Nově registrované přípravky v roce 2023 
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2023 
 • Zrušené registrace v roce 2023