ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník 1/2023

Věstník SÚKL 1/2023 zveřejněn 26. 1. 2023  

Obsah:
 • Informace o léčivech, padělcích a nelegálních přípravcích pro zdravotnické pracovníky a provozovatele – prosinec 2022
 • Přehled pokynů platných k 1. 1. 2023
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v prosinci 2022 
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž skončila platnost povolení k souběžnému dovozu v prosinci 2022 
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou 
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky 
 • Informace o zveřejněných pokynech MDCG k MDR a IVDR 
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda 
 • Přehled výrobců a distributorů léčivých přípravků v ČR schválených v měsíci prosinci 2022 
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti 
 • Nově registrované přípravky v roce 2022 
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze súkl v roce 2022 
 • Zrušené registrace v roce 2022