ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník 1/2022

Věstník SÚKL 1/2022 zveřejněn 1. 2. 2022  

pdf.png Věstník 2022/01, soubor typu pdf, (1,02 MB)

Obsah:
 • Informace o léčivech, padělcích a nelegálních přípravcích pro zdravotnické pracovníky a provozovatele – prosinec 2021
 • Přehled pokynů platných k 1. 1. 2022
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v prosinci 2021
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž skončila platnost povolení k souběžnému dovozu v prosinci 2021
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou agenturou pro léčivé přípravky
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčivých přípravků v ČR schválených v měsíci prosinec 2021
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Nově registrované přípravky v roce 2021
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2021
 • Zrušené registrace v roce 2021