ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

UST-42 verze 1

Sponzorování a poskytování darů a jiného prospěchu odborníkům a zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb u reklamy na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro  

Tento pokyn nahrazuje pokyn UST-42 s platností od 31. 10. 2023.

UST-42_verze1_Sponzorování a poskytování darů a jiného prospěchu odborníkům u ZP a ZP IVD.pdf, file type pdf, (217,1 kB)

Pokyn vychází z právní úpravy dané:

  • Zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy“)

Tento pokyn se vztahuje pouze k reklamě na zdravotnické prostředky (dále jen „ZP“) a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (dále jen „ZP IVD“) a rozšiřuje informace uvedené v pokynu UST-39 Regulace reklamy na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky, týkající se sponzorování a poskytování darů a jiného prospěchu odborníkům a zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb u reklamy na ZP a ZP IVD uvedených v zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, která je v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“). Pokyn má doporučující charakter.

Tento pokyn se vztahuje k poskytování darů nebo jiného prospěchu a k sponzorování zaměřenému na osoby oprávněné předepisovat a vydávat ZP a ZP IVD a zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb. Cílem právní úpravy je mimo jiné, aby odborníci a zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb své funkce vykonávali objektivně, aniž by byli při předepisování, výdeji, používání, objednávání ZP a ZP IVD ovlivněni přímými nebo nepřímými finančními stimuly.