ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

UST-36 verze 6

Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost dle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů

Tento pokyn nahrazuje pokyn UST-36 verze 5 s platností od 26.2.2019.

UST-36_verze6.pdf, soubor typu pdf, (317,05 kB)

Přílohy: