UST-32 verze 2

Hlášení a evidence EAN kódů.  

Ke dni 4. 6. 2018 došlo ke zrušení pokynu SÚKL UST-32 Hlášení a evidence EAN kódů. Povinnost označovat všechny registrované léčivé přípravky evropským zbožovým kódem (EAN) ale trvá, nicméně SÚKL dále EAN kódy neeviduje.

Povinnost označovat všechny registrované léčivé přípravky kódem EAN vyplývá z ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 378/2007, ve znění pozdějších předpisů.

Přidělování EAN kódu a jeho uvádění na obalu je odpovědností držitelů rozhodnutí o registraci a příslušných výrobců.