ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

UST-29 verze 24

Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony

Tento pokyn nahrazuje UST-29 verze 23 s platností od 1. 6. 2023.


UST-29_verze24.pdf, file type pdf, (261,13 kB)

Pokyn je vydáván na základě a v souladu s ustanoveními zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění), zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách ve znění pozdějších předpisů (dále  jen  „zákon o knihovnách), zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotních prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o prostředcích”) a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o návykových látkách”).

Pokyn má doporučující charakter.

Přílohy:

Příloha 1 Sazebník náhrad výdajů 

UST-29_verze24_Priloha1.pdf, file type pdf, (505,22 kB)

Příloha 2 Náhradní formulář pro získání údajů k žádosti spojené s placením správního poplatku 

UST-29_verze24_Priloha2.docx, file type docx, (58,49 kB)

Příloha 3 Náhradní formulář pro získání údajů k žádosti spojené s placením náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost 

UST-29_verze24_Priloha3.docx, file type docx, (66,87 kB)

Příloha 4 Náhradní formulář pro získání údajů k žádosti spojené s placením náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost - zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

UST-29_verze24_Priloha4.docx, file type docx, (65,38 kB)

Příloha 5 Žádost o vrácení správního poplatku 

UST-29_verze24_Priloha5.docx, file type docx, (46,12 kB)