UST-29 verze 21

Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony  

Tento pokyn nahrazuje UST-29 verze 20 s platností od 26. 5. 2021.


UST-29_verze21.pdf, file type pdf, (246,42 kB)

Pokyn je vydáván na základě a v souladu s ustanoveními zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění), zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách ve znění pozdějších předpisů (dále  jen  „zákon  o knihovnách), zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dale jen “zákon o zdravotnických prostředcích”) a zákona č. 268/2014 sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro”).

Pokyn má doporučující charakter.

Přílohy:

Příloha 1 Sazebník náhrad výdajů 

UST-29_verze21_Priloha1.pdf, file type pdf, (474,64 kB)

Příloha 2 Náhradní formulář pro získání údajů k žádosti spojené s placením správního poplatku 

UST-29_verze21_Priloha2.docx, file type docx, (58,05 kB)

Příloha 3 Náhradní formulář pro získání údajů k žádosti spojené s placením náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost 

UST-29_verze21_Priloha3.docx, file type docx, (66,41 kB)

Příloha 4 Náhradní formulář pro získání údajů k žádosti spojené s placením náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost - zdravotnické prostředky 

UST-29_verze21_Priloha4.docx, file type docx, (64,71 kB)

Příloha 5 Žádost o vrácení správního poplatku 

UST-29_verze21_Priloha5.docx, file type docx, (45,68 kB)