ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

UST-24 verze 10

Promíjení a vracení náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost, poskytování odborných informací příslušným orgánům

Tento pokyn nahrazuje pokyn UST-24 verze 9 s platností od 12. 1. 2023

UST-24_verze10_Promijeni_a_vraceni_nahrad_vydaju_za_odborne_ukony_provadene_na_zadost_poskytovani_odbornych_informaci_prislusnym_organum.pdf, file type pdf, (248,79 kB)

Pokyn je vydáván na základě a v souladu s ustanovením § 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), § 27 zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lidských tkáních a buňkách“), zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických prostředcích in vitro ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o prostředcích“), 39f odst. 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“) a §24g odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokyn má doporučující charakter.

 

Přílohy

Příloha 1 - Žádost o prominutí/vrácení náhrady výdajů podle zákona o léčivech a zákona o lidských tkáních a buňkách

UST-24_verze10_Priloha1.docx, file type docx, (30,74 kB)

Příloha 2 - Žádost o vrácení náhrady výdajů podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

UST-24_verze10_Priloha2.docx, file type docx, (30,21 kB)

Příloha 3 - Žádost o vrácení náhrady výdajů podle zákona o návykových látkách

UST-24_verze10_Priloha3.docx, file type docx, (31,03 kB)