ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 11. 4. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zahájil počátkem dubna projekt, který má pomoci zvýšit efektivnost správní agendy Ústavu.  

Projekt nazvaný „Zvýšení efektivnosti správní agendy Státního ústavu pro kontrolu léčiv“ odstartoval 1. 4. 2011 prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, za finanční podpory státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu (www.esfcr.cz).

Za cíl si dává vypracovat a realizovat jednotnou koncepci elektronizace správní agendy a zavést efektivní projektové řízení v Ústavu. Tyto kroky se jeví jako nezbytné pro realizaci strategických záměrů Ústavu v oblasti zvýšení efektivnosti výkonu správní agendy. Mezi hlavní strategické záměry projektu patří bezpapírový elektronický přístup, rozvoj elektronického sběru dat od regulovaných subjektů a digitalizace dokumentů včetně jejich oběhu v rámci Ústavu.

Realizace celého projektu se tak stává nezbytným předpokladem pro uskutečnění uvedených strategických záměrů. Implementace výsledků projektu povede ke zvýšení efektivnosti výkonu Ústavu, k zajištění větší transparentnosti jednotlivých správních úkonů a k omezení byrokratické zátěže regulovaných subjektů. Pozitivní dopad se projeví také na rozvoji znalostí zaměstnanců, především v oblasti architektury informačních systémů a projektového řízení. Inovativní vliv projektu přispěje ke snížení administrativního zatížení a k efektivnímu rozvoji informačních a komunikačních technologií Ústavu.

Projekt je úzce spjat s vládním usnesením „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015“ a má pozitivní dopad na efektivní a koordinované fungování veřejné správy.

 

Klíčové aktivity projektu:

  • Vytvoření koncepce elektronizace správní agendy SÚKL
  • Zajištění implementace nových systémů podle architektonické koncepce
  • Zefektivnění fungování projektového řízení
  • Implementace projektového řízení včetně vzdělávání a odborné přípravy

 

 

Tiskové a informační oddělení
11. 4. 2011