ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Stručný přehled nejdůležitějších mezinárodních aktivit souvisejících s problematikou padělků

instituce/organizace hlavní aktuální aktivity aktuální dokumenty internetový odkaz

Evropská komise (Generální ředitelství pro podniky a průmysl > ředitelství F Spotřebitelské zboží > oddělení F2 Léčiva)

předkladatelem návrhu směrnice a další četné aktivity

návrh směrnice k boji proti pronikání nelegálních přípravků a padělků léčiv a evropský trh v oblasti legálního distribučního řetězce

www

 

Evropský parlament (Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnosti potravin)

kompetentní instituce v rámci spolurozhodovací procedury evropského legislativního řízení a další aktivity

návrh směrnice k boji proti pronikání nelegálních přípravků a padělků léčiv a evropský trh v oblasti legálního distribučního řetězce;

rezoluce k padělkům léčiv

www

 

www

 

Rada EU (Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele > Coreper I > Pracovní skupina pro léčiva a zdravotnické prostředky)

kompetentní instituce v rámci spolurozhodovací procedury evropského legislativního řízení

návrh směrnice k boji proti pronikání nelegálních přípravků a padělků léčiv a evropský trh v oblasti legálního distribučního řetězce www
Evropská léková agentura podporuje aktivity Evropské komise a koordinuje oblast centrálně registrovaných léčiv www
Síť ředitelů lékových agentur (HMA) podporuje boj proti padělkům jako jednu ze svých priorit Strategie HMA www
Světová zdravotnická organizace organizuje IMPACT (International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce)

rezoluce WHA 47.13;

factsheet k problematice

www

www

Rada Evropy (+ Evropské ředitelství pro kvalitu léčiv a zdravotní péči)

organizuje PC-S-CP (Group of Specialists on Counterfeit Pharmaceutical Products)

předložila návrh mezinárodní úmluvy vedoucí ke kriminalizaci padělání léčiv

Závěrečná zpráva PC-S-CP;

návrh Úmluvy proti padělání léčiv a obdobným trestním činům

www