ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Stahování léčivého přípravku Kalnormin z úrovně pacientů

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o závadě v jakosti léčivého přípravku Kalnormin spočívající v riziku přítomnosti cizorodé částice v tabletách, léčivý přípravek Kalnormin obsahuje léčivou látku chlorid draselný. Tento přípravek je při správném dávkování nezbytný pro udržení optimální hladiny draslíku v buňkách i tělesných tekutinách a pomáhá zachovávat iontovou rovnováhu.  

Kalnormin je léčivý přípravek na lékařský předpis, užívaný perorálně. Vzhledem k tomu, že přítomnost cizorodé částice v tabletě může pacienta potenciálně poškodit, držitel rozhodnutí o registraci ve spolupráci se SÚKL stahuje léčivý přípravek Kalnormin č. šarže 80229408 až z úrovně pacientů.  


6. 6. 2024


 

Název LP

Velikost balení

Šarže

Použitelnost do

KALNORMIN

1G TBL PRO 30

80229408

10/2026

 

Jak mají postupovat pacienti, pokud mají tento léčivý přípravek doma, nebo jsou jím pro případ potřeby vybaveni?

1.Pokud máte doma léčivý přípravek KALNORMIN uvedené šarže, vraťte jej do lékárny. 

2. Stahování se týká načatých i dosud nepoužitých balení šarže č. 80229408.

3. Balení výše uvedené šarže léčivého přípravku Kalnormin mohou pacienti vracet do 6.8.2024 do jakékoliv lékárny, nejlépe však do té, ve které byl přípravek vydán, a to včetně otevřených balení.

4. Pacient má nárok na výměnu za jinou šarži léčivého přípravku Kalnormin.

5. Máte-li jakékoli dotazy týkající se další léčby, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Prosíme, v případě, že se vyskytl po použití šarže č. 80229408 nežádoucí účinek, nahlaste jej Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Podrobnější pokyny, jak nežádoucí účinek hlásit, naleznete zde: https://nezadouciucinky.sukl.cz/

Informace pro lékárny a pacienty jsou zveřejněny ve Sdělení SÚKL ze dne 6.6. 2024