Zahraniční společnosti, asociace / Foreign Societies, Associations